YEAR COMPASS

21.12.2018

Již druhým rokem jsem se vrhla do vyplnění příručky Year Compass, která mě donutila k zamyšlení nad stávajícím rokem a také k naplánování roku následujícího. Příručka obsahuje 20 A4, z nichž polovina se věnuje roku stávajícímu a polovina roku následujícímu. (Příručku bychom měli vyplňovat ideálně na přelomu roku.)

Podle příručky bychom nejprve měli pomocí kalendáře projít události v minulém roce a zapsat si je. Pravděpodobně budeme překvapení, kolik jsme toho za rok stihli. Dále bychom měli náš předchozí rok zanalyzovat z hlediska osobního života a rodiny, práce a studia, majetku, relaxace a koníčků, přátel, zdraví, intelektu, spirituality, financí a našeho životního to-do listu. Měli bychom se zamyslet nad nejmoudřejším rozhodnutím, které jsme učinili, největší lekcí, kterou jsme dostali, největším rizikem, které jsme podstoupili a největším překvapením. Dále bychom měli popřemýšlet o tom, na co jsme nejvíce pyšní, kdo nás nejvíce ovlivnil a koho jsme ovlivnili my, jaké byly naše nejlepší okamžiky v uplynulém roce a mnoha dalších aspektech.

V závěru shrnutí uplynulého roku je jedna stránka věnování odpuštění a uzavření různých problémů, křivd a dalších záležitostí, které bychom si neměli přenášet do dalšího roku.

V druhé polovině příručky, která je věnovaná následujícímu roku, bychom se měli zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout celkově i v jednotlivých oblastech (osobní život, práce/studium, majetek, koníčky, přátelé, zdraví, intelekt, spiritualita, finance...). A dále bychom si měli zodpovědět na některé otázky, např. co na sobě máme rádi, čeho chceme nejvíce dosáhnout, co budou naše pilíře během těžkého období, čím příjemným se obklopíme, co budeme dělat každé ráno, čím se budeme rozmazlovat, jaká místa navštívíme a jakými dary se odměníme.

Je zajímavé si za rok přečíst svůj výtvor znovu a mít tak svůj životní pokrok jako na dlaní. Někdy se to nezdá, ale když všechny činnosti a myšlenky sepíšeme, zjistíme, že jsme zažili opravdu "plodný" rok.

Vyplnění celé příručky trvá cca 3 - 4 hodiny, podle toho, jak moc se do činnosti pohroužíme, ale samozřejmě čím více, tím kvalitnější materiál o svém životě získáme. :-)

Příručka je zdarma ke stažení zde. Je možné si vybrat mezi několika světovými jazyky a rozložením stránek.

Příjemné analyzování roku 2018 a plánování roku 2019 Vám přeje

Vaše SuperMum