PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

25.09.2018

SUPERMUM HODNOCENÍ 85 %

Manželé Allan a Barbara Peasovi se výstižně a vtipně vrací k původní podstatě člověka. K dobám, kdy muž byl lovcem a žena strážkyní ohně.

"Muž byl lovec potravy. Nic víc od něho nikdo neočekával. Muž riskoval svůj život kvůli péči o rodinu. Rodina závisela na jeho schopnosti lovit potravu a ochraňovat - ničeho víc nebylo potřeba. Neočekávalo se, že bude vynášet odpadky nebo vyměňovat dítěti pleny."

"Ženina role byla stejně jasná. Byla nositelkou a dárkyní života. Žena potřebovala mít přehled o svém bezprostředním okolí: měla si všímat známek hrozícího nebezpečí, musela mít vynikající schopnost orientovat se na krátké vzdálenosti a používat orientačních bodů, aby mohla najít cestu domů. Musela být také velmi citlivě vyladěna na malé změny ve vzhledu i chování dětí a dospělých. Vše bylo prosté" muž byl lovcem potravy, žena ochránkyní sídla."

Tyto historické role máme v sobě tak moc zakořeněné, že právě z nich vyplývají výrazné rozdíly mezi ženami a muži. Autoři s humorem a nadsázkou příkladně ukazují absurdní situace, které se mezi oběma pohlavími dennodenně stávají a u slabších povah vedou až k rozchodu či rozvodu. Publikace obsahuje černobílé obrázky, vtipy, studie a výzkumy.

Autoři například pomocí obrázku popisují mozek a ženy. Centrem mužova mozku je sex. Kolem má menší oblasti např. nerv škrábání se v rozkroku, úsek vyhýbání se osobním otázkám, centrum pro lži a přehánění, centrum sportů, nebezpečné a bláznivé záliby, konvertor nadýmavé stravy, centrum návyku na TV a dálkové ovládání či žlázu neuspokojivých výmluv. Dále se v mužské mozku nacházejí podle autorů "pidi částice" jako spoj pro žehlení, buňka zacílení na toaletu, neuron na zaslechnutí nočního pláče dětí, schopnost nacházet věci v ledničkách a zásuvkách, neuron naslouchání či oblast schopností k domácím pracím.

Oproti tomu, centrem ženského mozku je hemisféra potřeby svěřovat se. Ta je obklopena menšími oblastmi jako je vypínač pikantních historek, centrum vnímání zápachu, buňka horečného nakupování, centrum pro čokoládu, nerv neustálého sklápění prkénka na toaletě, schopnost telefonovat a konverzovat, žláza na odhalování lží, nukleus pro šaty a boty, centrum nervů a žárlivosti. Pidi částečky ženského mozku pak tvoří buňka prostorové orientace, neuron na parkování vozu, částice na čtení v mapách či mikron manželského sexu.

Publikace dále uvádí (nyní už vážně), že podle současných poznatků řídí levá a pravá hemisféra následující činnosti. Levá hemisféra řídí pravou stranu těla, matematiku, verbální schopnosti, logiku, fakta, dedukci, analýzu, praktické činnosti, řád, texty písní, přímé linie a jemné detaily. Pravá hemisféra řídí levou stranu těla, tvořivost, umělecké nadání, vizuální vnímání, intuici, nápady, představivost, celostní pohled, melodii písní, komplexní chápání, prostorové vnímání a vnímání několika procesů současně.

Autoři si pro nás připravili o text o 30 otázkách, díky němuž zjistíme, jestli je náš mozek naprogramován žensky nebo mužsky.

Zajímavé byly tabulky shrnující, kolik % žen a mužů učí jednotlivé předměty. Jazyky učí okolo 75 % žen. U biologie, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, hudební výchovy, tělocviku, výtvarné výchovy či náboženství je to zhruba půl napůl. U informačních technologií, přírodovědy a chemie převažují muži (okolo 60 %). Pouze u fyziky pánové učitelé vyhrávají na plné čáře. Je jich celých 82 %.

CITACE Z KNIHY

"Kolik mužů je potřeba k výměně roličky toaletního papíru? Není známo. Něco takového se nikdy nestalo."

"Žena pozná na jiné ženě, že se zlobí nebo se cítí dotčena, kdežto o mužích obecně platí, že potřebují vidět slzy či výbuch hněvu anebo musí dostat facku, aby poznali, že se něco děje."

"Ženy nemají dobré prostorové vnímání, protože kromě mužů nikdy nic jiného nelovily."

"Aby jí dokázal svou lásku, zlezl pro ni nejvyšší hory, přeplaval nejhlubší oceány a přešel nejrozlehlejší pouště. Opustila ho, protože nikdy nebyl doma."

"Ženy neopouštějí muže kvůli nespokojenosti s tím, jak je dokáže zabezpečit, ale proto, že se cítí emocionálně neuspokojené."

"Mluvením o problémech se žena zbavuje stresu. Chce, aby ji muž poslouchal, nikoli řešil problémy."

"Máte-li co do činění s rozhněvanou nebo rozrušenou ženou, nenavrhujte jí řešení a nezpochybňujte její pocity - dejte jen najevo, že ji posloucháte."

"Jaký je rozdíl mezi ženou v premenstruační tenzi a teroristou? S teroristou lze vyjednávat."

"Jaký je rozdíl mezi mužem v krizi středních let a cirkusovým klaunem? Cirkusový klaun ví, že má na sobě směšné šaty."

"V manželství se muž a žena stávají jedním; problém vznikne, jakmile je potřeba rozhodnout, který z nich to bude."

"Sex je cena, kterou ženy platí za manželství. Manželství je cena, kterou muži platí za sex."

Knížku vřele doporučuji jak pro pobavení, tak i pro pochopení vzájemných odlišností. Navíc jsem zjistila, že existuje divadelní zpracování této knížky, které hodlám v brzké době navštívit, protože jistě bude stát za to!

Příjemné čtení,

Vaše SuperMum

PEAS A. & B. PEAS. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. 4. vyd. Praha: Euromedia Group, k. s. - Ikar, 2016, ISBN 978-80-249-2995-8.