PRAHA - OBORA HVĚZDA

16.07.2018

O víkendu jsem si byla po delší době zaběhat v Oboře Hvězda. (Rozuměj: po delší době jsem běhala a zároveň jsem po delší době navštívila tento krásný lesopark.)

Obora Hvězda se svými vysokými stromy, lesními cestičkami, alejemi, veverkami, ptáčky a letohrádkem je samozřejmě v hledáčku mnoha turistů a tak je zde v pěkných letních dnech lidí více než na Václaváku. Naštěstí se lidé rozprostřou po rozsáhlém prostranství, takže procházku zde nakonec zvládnou i lidé hledající méně frekventované místo.

Procházkou ve Hvězdě spojíte přírodu s kulturou. Do obory vedou tři oficiální vstupy - brány. Pražská neboli Břevnovská brána, Libocká brána a Bělohorská brána. Od těchto tří bran se táhnout tři zpevněné cesty s dubovými alejemi, které se setkávají v jednom bodě - u Letohrádku Hvězda. (Mimochodem, letohrádek se jmenuje Hvězda, protože má tvar hvězdy.) Oborou se táhne naučná stezka s celkem 14 zastávkami, kde se postupně dozvíte zajímavé informace o historii obory, starých dubových porostech, Hvězdě a okolí, ptácích v oboře, letohrádku, osobnostech v historii Hvězdy, Natuře 2000 a mokřadu, bučině pod letohrádkem, vodě v oboře, geologii obory Hvězda, bitvě na Bílé hoře, myslivosti v oboře a obnově lesa.

Procházet se samozřejmě nemusíte jen po třech hlavních cestách, které se táhnout od všech tří bran k letohrádku. Tyto cesty můžete s klidným svědomím opustit (jak ale Lesy hl. m. Prahy varují - pouze na vlastní nebezpečí) a vydat se po lesních cestičkách ve šlápějích zvířátek. Nebo běžců či cyklistů. Každopádně po opuštění hlavních cest máte větší šanci na soukromí.

V oboře se nachází dvě dětská hřiště. Jedno je spíše zastrčené mezi lesními cestičkami a není z hlavní cesty moc dobře vidět. Druhé je ale vidět více než dobře. Nachází se totiž přímo naproti letohrádku. V letohrádku se nachází i kavárna (Café Letohrádek), kde se můžete lehce občerstvit. Nebo si odskočit. U Libocké brány se pak nachází piknikové místo, které je hojně využíváno, takže většinou nemáte šanci se tam dostat, pokud si ovšem nepřivstanete. Jojo, ranní ptáče víc ugriluje.

V celé oboře je krásně čisto a obora je velmi udržovaná. Podél hlavních cest se nachází mnoho laviček, takže se můžete kdykoliv pohodlně usadit a kochat se krásami přírody v centru Prahy.

Z ptactva na nás v oboře čeká káně lesní, krahujec obecný, puštík obecný, datel černý, žluna zelená, strakapoud velký, sýkora modřinka, sýkora babka, budníček menší i větší, sojka obecná a mnoho dalších.

Z jiných živočišných tříd zde žije užovka obojková, čolek obecný, pišík lískový (taková roztomilá myška), krtek obecný, kuna skalní, ropucha zelená, skokan hnědý, hryzec vodní, veverka obecná, ježek, králík divoký či ještěrka obecná.

FAKTA O OBOŘE

Na počátku byla obora pravděpodobně pohanským obětištěm.

Oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I., který odkoupil území od Břevnovského kláštera.

Od svého vzniku obora sloužila zejména jako královská honitba, byla však využívána při slavnostních příležitostech (korunovace, diplomatické návštěvy).

V 18. století vpadla do obory francouzská a pruská vojska, která v oboře vykácela většinu stromů.

Koncem 18. století se v oboře opět vysadily dřeviny a lesnicky se zde hospodařilo.

V roce 1988 byla obora Hvězda vyhlášena přírodní památkou.

Rozloha obory činí 85,6 ha, z toho lesní porosty zabírají 76,2 ha a nelesní plochy (louky, vodní plochy a cesty) 9,4 ha.

Mezi nejvíce zastoupené dřeviny v oboře patří dub zimní (57 %) a buk lesní (13 %). Dále pak modřín opadavý (5 %), habr obecný, smrk ztepilý, jasan ztepilý (všichni po 4 %), javor mléč a borovice lesní (oba po 3 %).

Co se týká věku porostů, tak je nejvíce zastoupena 8. věková třída, tj. věk nad 140 let.

Příjemné cestování,

Vaše SuperMum

prostranství před letohrádkem
prostranství před letohrádkem
letohrádek Hvězda
letohrádek Hvězda
dubová alej
dubová alej
dubová alej
dubová alej