PĚT JAZYKŮ LÁSKY

01.11.2018

Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana je bestsellerem v oblasti partnerských vztahů. Autor vynalezl koncept pěti jazyků lásky (slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby, fyzický kontakt), z nichž vždy jeden z nich je pro nás primární. Měli bychom se tedy zamyslet, jaký je náš i partnerův jazyk lásky a následně se řídit jeho zákonitostmi.

Gary Chapman mluví nejprve o zamilovanosti:

"Naše sny před manželstvím jsou plné představ o dokonalém štěstí... Je těžké uvěřit něčemu jinému, když jste zamilovaní."

"V zamilovanosti se nestaráme o další rozvoj naší osobnosti nebo o rozvoj našeho partnera. Zamilovanost je spíše spojena s pocitem, že jsme to dotáhli do cíle, máme pocit, že už na sobě nemusíme dále pracovat."

Po definicích zamilovanosti autor přechází k jazykům lásky. První z nich jsou Slova ujištění.

"Povzbuzování je mnohem lepším podnětem než sekýrování."

"Skutečná láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, co chcete, ale že budete dělat dobré věci pro toho, koho milujete. Ve skutečnosti to ale zároveň funguje tak, že když jsme sami kladně přijímáni, máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat a vycházet partnerovi také vstříc."

"Pokud mezi námi má vzniknout důvěrný vztah, potřebujeme znát naše vzájemné touhy a přání. Jestliže toužíme po lásce, potřebujeme znát touhy a přání našeho partnera."

Druhým jazykem lásky je Pozornost.

"Ústředním aspektem pozornosti věnované druhému člověku je vzájemná blízkost. Nikoliv však ve smyslu fyzické blízkosti, ale blízkosti vyplývající ze schopnosti soustředit se plně jeden na druhého."

Autor zde uvádí i tipy, jak věnovat partnerovi pozornost: měli bychom se partnerovi dívat do očí, pokud s ním hovoříme; neměli bychom dělat nic jiného, pokud partnerovi nasloucháme; měli bychom vnímat pocity našeho partnera; měli bychom sledovat partnerovu řeč těla a jeho fyzický projev a neměli bychom partnerovi skákat do řeči.

"Jedním z vedlejších efektů společných manželských aktivit je to, že jsou jakousi zásobárnou vzpomínek, ze které je možno čerpat i do budoucna."

Třetím jazykem lásky je Přijímání darů.

"Vaše fyzická přítomnost v čase krize je největším darem, který můžete partnerovi dát, jestliže jeho primárním jazykem je přijímání darů."

Čtvrtým jazykem lásky jsou Skutky služby.

"To, co jsme pro sebe ochotni dělat před vstupem do manželství, není žádnou zárukou, že to budeme dělat i po svatbě."

A konečně pátým jazykem lásky je Fyzický kontakt.

"Většina manželských problémů v oblasti sexu nesouvisí s technikou, nýbrž s emocionálním uspokojením našich potřeb."

Abychom náš primární jazyk lásky určili, měli bychom se zamyslet nad ním, čím nás partner zraňuje, co po něm nejvíce vyžadujeme a jakým způsobem projevujeme partnerovi lásku my. Odpovědi na tyto tři otázky by nám měli vyprofilovat nás primární jazyk lásky. Důležité jsou ale i ostatní jazyky lásky a tak bychom i je měli seřadit od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 

"Může se manželská láska obnovit? Vsaďte se, že ano. Tajemství je ukryto v primárním jazyce vašeho partnera a vaší volbě, zda jím budete chtít mluvit."

V závěru knížky se autor zabývá otázkou, zda-li je možné tento koncept uplatnit i na děti. A jeho odpověď zní ano. U dětí bychom si měli všímat, jak projevují lásku k ostatním. Podle toho pak snadno určíme, jaký je jejich primární jazyk lásky. 

Příjemné určování Vašeho primárního jazyka lásky,

Vaše SuperMum

CHAPMAN, G. Pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů, z.s., 2010. ISBN 978-80-7255-373-0.