LYKKE – TAJEMSTVÍ NEJŠŤASTNĚJŠÍCH LIDÍ NA SVĚTĚ

20.08.2018

SUPERMUM HODNOCENÍ 90 %

Druhá knížka od prezidenta Institutu pro výzkum štěstí v Kodani Meika Wikinga, která je opět nabitá mnoha grafy, studiemi a krásnými obrázky. Kniha se jmenuje Lykke, protože toto slovo v dánštině znamená "štěstí".

Autor uvádí například výsledky Zprávy o štěstí ve světě v letech 2013-2017. Na prvním místě se nachází právě Dánsko, těsně následované Švýcarskem a Norskem. Špatně se neumístil ani Island, Finsko či Kanada. O něco hůře jsou na tom třeba Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Panama, Singapur nebo Chile. Zajímavá je také tabulka, která zobrazuje procento lidí, kteří věří, že se v případě nouze mohou spolehnout na své přátele. Takových lidí je nejvíce na Novém Zélandu (98,6 %), Islandu (95,7 %) a v Dánsku (95,5 %). Naopak v Maďarsku (82,2 %), Koreji (75,8 %) nebo Mexiku (75,3 %) je na tom přátelství o poznání hůře.

Dále autor uvádí grafy, jak jsou lidé šťastni, podle toho, jak často se stýkají s přáteli, kolegy či příbuznými. Z tohoto grafu vyplývá, že nejšťastnější jsou lidé, kteří se se svými blízkými stýkají denně či několikrát týdně. S menší četností setkání klesá i lidské štěstí. Zajímavým výsledkem také je, že s čím více lidmi rozebíráme intimní a soukromá témata, tím jsme šťastnější.

Dále můžeme díky knížce srovnat, jak často se lidé usmívají na ulici. Nejvíce to je v Malaze (13,9 %), Miláně (12,7 %) a Kuala Lumpur (12,5 %). Nejméně se lidé usmívají v New Yorku (jen 1,4 %). Úsměvné jsou i výsledky dalšího grafu, který zobrazuje země, které vnímají usmívající se lidi jako výrazně méně inteligentní než lidi bez úsměvu a naopak země, které hodnotí usmívající se lidi jako výrazně inteligentnější. Takže vám radím, abyste se v Japonsku, Indii, Íránu, Jižní Koreji, Rusku a Francii neusmívali, pokud nechcete být za blbce. Naopak v Německu, Švýcarsku, Malajsii, Rakousku, Egyptě, Brazílii a dalších státech se usmívejte. Budete považováni za nadměrně inteligentní.

Součástí knihy je i graf s průměrnou délkou života ve vybraných zemích. V Japonsku se lidé dožívají nejvyššího věku, a to 83,7 let, následuje Švýcarsko, Singapur, Austrálie a pro mě překvapivě Španělsko. Naopak ve Sierra Leone je průměr jen 50,1 let. Tabulce s procentem lidí s velkou důvěrou v ostatní vévodí Dánsko s 89 %, následované Norskem (88 %) a Finskem (86 %). Konec žebříčku obsazuje Mexiko (26 %), Turecko (24 %) a Chile (13 %)

Zajímavý je i pokus se ztracenou peněženkou. V roce 2013 bylo úmyslně ztraceno vždy 12 peněženek v 16 městech. V každé z nich bylo jméno, telefonní číslo, rodinná fotka, poukazy, vizitky a hotovost odpovídající 55 eurům v místní měně. Úspěšnost vrácení činí necelých 50 %. Z celkem 192 peněženek jich bylo vráceno 90. Nejvíce jich bylo vráceno v Helsinkách (11), nejméně v Lisabonu (1). Praha si se třemi vrácenými peněženkami vede taky dost špatně.

Jako matku mě velmi zaujala studie, během které se měřil rozdíl v štěstí mezi rodiči a bezdětnými páry. V Portugalsku jsou rodiče o 8 % šťastnější, než bezdětné páry. V Maďarsku, Španělsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Francii a Rusku jsou také šťastnější páry s dětmi než páry bez dětí. Ale studie ukazuje i dalších 14 zemí, kde jsou bezdětné páry šťastnější než rodiče. Nejmarkantnější rodzdíl je v USA, kdy činí celých 12 %. V ČR jsou rodiče o 0,9 % méně šťastní než bezdětné páry.

CITACE

"Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře."

"Kdyby měly peníze a štěstí popsat svůj vztah na facebooku, uvedly by: "Je to složité."

"Nikdo nemůže být skutečně šťastný, dokud necítí, že svému životu udává směr."

"Ve Skandinávii zřejmě panuje názor, že zplodit dítě si žádá dvou lidí, takže by za jeho výchovu měli logicky zodpovídat oba rodiče. Muži v práci řeknou, že si nemohou smluvit schůzku na čtvrtou hodinu, protože musejí vyzvednout děti. To by se v Londýně stát nemohlo."

"V prvním světě vyděláváte 50 000 eur ročně a všichni ostatní 25 000 eur. V druhém světě vyděláváte 100 000 eur ročně a všichni ostatní 200 000 eur. Ceny jsou pořád stejné, takže šálek kávy stojí stejně v obou světech. Ve kterém světě byste raději žili? Většinou dá více jak polovina posluchačů přednost prvnímu světu. Důvodem je, že nás nezajímá jen konzum samotný, ale rovněž postavení z hlediska společenské hierarchie."

"Způsob, jakým svět celá desetiletí stanovovat štěstí, lze shrnout následovně: Představte si dvě kamarádky, které se sejdou po dlouhé době. Jedna se zeptá druhé: Jak se máš? A druhá odpoví: Ročně si vydělám 40 000 eur. Takhle si nikdo neodpovídá, ale tradičně tímto způsobem měříme štěstí."

"V Dánsku odpracuje člověk průměrně 1457 hodin ročně, zatímco v Británii je to 1674, v USA 1790 a průměr zemí OECD činí 1766 hodin. Dánové taky zažívají velkou pracovní flexibilitu, mohou pracovat z domova a rozhodovat se, kdy svůj pracovní den zahájí. Dodržení termínů a včasný příchod na schůzky je důležitější, než kdy a kde práci vykonáváte."

"Ať už se podíváte na anglický výraz companion, španělské companero či francouzské copain, všechny pocházejí z latinských slov com a panis, což znamená: s kým se dělíte o chléb."

"Jedna studie prokázala, že ve společnostech, v nichž se chodí velmi rychle, lidé sice třeba nabídnou pomoc, ale méně vstřícněji. V Riu se lidé vydají za člověkem, kterému upadlo pero, a podají mu ho. V New Yorku na něj zakřičí, že ztratil pero, ale půjdou dál."

"Pravděpodobně jste efektivnější, pokud máte méně času. Jestliže vám zavolá tchyně s tchánem a oznámí, že se u vás zastaví za 15 minut, nepochybuju, že zvládnete celý dům superefektivně vygruntovat. Cyril Northcote Parkinson, britský historik a spisovatel, tvrdí: "Práce se rozpíná tak, aby zaplnila čas, který máme pro její dokončení." Jinými slovy: nastavte si, kdy s určitým úkolem začnete a kdy ho taky skončíte."

Příjemné čtení,

Vaše SuperMum

WIKING, M. Lykke - tajemství nejšťastnějších lidí na světě. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-7565-270-6.