KRVAVÉ JAHODY

10.05.2019

SUPERMUM HODNOCENÍ 75 %

Krvavé jahody je skutečný příběh ženy, která přežila gulag. Knihu zpracoval dle osudu Věry Sosnarové Jiří Svetozar Kupka.

Věra Sosnarová se narodila v roce 1931 v Brně a její matka byla Ruska, která za Říjnové revoluce ze země emigrovala. V roce 1945, když do Brna dorazila osvobozující Rudá armáda, byla matka Věry Sosnarové zatčena a její dcery (čtrnáctiletá Věra a devítiletá Naďa) byly odvlečeny spolu s ní. Ženy byly transportovány dobytčím vagónem do pracovního tábora na Sibiři, kde bylo hlavním úkolem kácet stromy. V transportu byly všechny tři několikrát znásilněny Mongolci. Po třech měsících v gulagu byla Věřina matka tak na dně, že se rozhodla své dcery zabít sekyrou. Byla ale včas zadržena a dívky přežily. Matka nikoliv. Poté už měly sestry jen jedna druhou. V prvním gulagu strávily osm let a ve druhém dokonce jedenáct. Po celých devatenácti letech strávených v pracovních táborech na Sibiři se sestrám podařilo vyjednat návrat domů. Musely se ale zavázat, že nikomu neřeknou o hrozných podmínkách, které v gulagu panovaly a také musely pracovat několik let za velmi nízkou mzdu, aby se "vyplatily".

Ve svých 34 letech se Věra vdala za Václava Sosnara, kterému také o své minulosti nic neřekla. Mají spolu dva syny.

Věřina sestra Naďa se nakonec také vdala a měla jednu dceru, která se provdala za italského milionáře vlastnícího luxusní hotel.

Knížka se jmenuje Krvavé jahody kvůli výjevu, který Věra v gulagu spatřila - louku plnou krásných červených jahod potřísněných krví popravených vězňů z pracovního tábora (a jejich mrtvoly ležící mezi jahodami).

Kniha obsahuje i cestovní průkaz Věry Sosnarové, oddací list Václava a Věry Sosnarových, dopis od prezidenta Václava Klause o neuznání nároku na odškodné, potvrzení o státním občanství, svatební fotografii Václava a Věry, fotografii Věry Sosnarové s jejími dvěma syny a další. Tyto přílohy dodávají celému příběhu na autentičnosti.

Knížka je relativně útlá (něco málo přes 200 stran), ale nejedná se o čtení na jeden večer. Knížku musíte díky silnému příběhu vstřebávat více večerů.

Příjemné čtení,

Vaše SuperMum