ČTYŘI DOHODY

06.09.2018

SUPERMUM HODNOCENÍ 80 %

Jak již hlásí titulek obálky, Čtyři dohody jsou praktickým průvodcem osobní svobodou. Autorem je Don Miguel Ruiz, mexický šaman, který při sepisování této knihy čerpal ze staré toltécké moudrosti. Celá knížka se vlastně točí okolo síly slov, jak okolo těch, která od nás odchází (nehřešte slovem), tak okolo těch, která k nám přichází (neberte si nic osobně a nevytvářejte si domněnky). A samozřejmě v neposlední řadě bychom za každé situace měli jednat tak, jak nejlépe dokážeme.

Jedná se o tenkou knížečku o 130 stranách, která se čte rychle a dobře, ale je vhodné o ní popřemýšlet a zapamatovat si z ní čtyři následující pravidla, která chytře shrnuje i obálka tohoto vydání:

"Nehřešte slovem. Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky."

"Neberte si nic osobně. Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení."

"Nevytvářejte si žádné domněnky. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život."

"Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete. Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku; bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti."

DALŠÍ CITÁTY Z KNIHY

"Náš názor je jen naším hlediskem. Není nutně pravdivý. Náš názor vychází z naší víry, našeho vlastního ega a našeho vlastního snu."

"Nemáme nikdy odpovědnost za činy druhých, neseme odpovědnost jen za ty své. Když to doopravdy pochopíme, nebudou nás zraňovat lehkomyslné komentáře nebo skutky druhých."

"Vytvářením domněnek o našich vztazích si koledujeme o problémy. Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme, cítíme se zraněni a říkáme: "Měli to vědět."

"Dokážeš-li udělat to nejlepší, čeho jsi schopen, ve dvou hodinách, ale ve skutečnosti tím strávíš osm hodin, jen se unavíš, mineš vyvrcholení a nebudeš mít radost ze života. Konej, jak to nejlépe dovedeš, a snad pochopíš, že nezávisle na tom, jak dlouho medituješ, můžeš žít, milovat a být šťasten."

"Možná nemůžeme uniknout lidskému osudu, ale máme volbu: protrpět si ho, nebo si jej užít. Trpět, nebo milovat a být šťastní. Žít v pekle, nebo žít v nebi. Mojí volbou je žít v nebi. A vaší?"

Příjemné čtení,

Vaše SuperMum

RUIZ, D. M. Čtyři dohody. Pragma: Praha, 2001. ISBN 80-7205-826-6